Wat is een passie-gesprek?

Wat is een passie-gesprek?

| Tijd: 5 minuten

Een passie-gesprek is eigenlijk een soort cadeautje. Passie-gesprekken met professionals binnen bedrijven dragen ook bij aan Klimaatpositief Ondernemen. Maar wat is een passie-gesprek eigenlijk, hoe komt zo’n gesprek tot stand, wat wordt daarin besproken en wat heb je eraan?

Klimaatpositief gaat over veel meer dan alleen CO₂ of broeikasgassen. Klimaatpositief betekent dat je onderaan de streep, na verwerking van alle plussen en minnen, een positieve impact hebt op je leefomgeving voor mens én natuur. Ook als individu, want daar begint Klimaatpositief. Tijdens een passie-gesprek wordt dat extra duidelijk en krijg je concreet handelingsperspectief.

Bedrijven die alle medewerkers vrijwillig de mogelijkheid geven om een passie-gesprek te hebben, doen dat meestal vanwege meerdere redenen. De volgende vier redenen komen het vaakst voor:

Reden 1: een cadeautje voor werkgeluk
Allereerst willen deze bedrijven eenvoudigweg aandacht geven aan hun medewerkers. Ze vinden werkgeluk, welzijn en vitaliteit van alle professionals binnen de organisatie belangrijk. Een passie-gesprek draagt daar direct aan bij, want het is een moment van aandacht voor jezelf, waarbij het precies over dit soort onderwerpen gaat. Je praat met een gesprekspartner die hier veel ervaring in heeft en die maar één ding voor ogen heeft: jou ondersteunen in het versterken van jouw werkgeluk, welzijn en vitaliteit.

Reden 2: Klimaatpositief Ondernemen
De tweede reden waarom bedrijven intern passie-gesprekken aanbieden is omdat ze op weg zijn of willen gaan naar Klimaatpositief Ondernemen. Ook in dat kader is een moment van aandacht voor jezelf belangrijk, want Klimaatpositief ontstaat bij individuen. 

Zelfs de kleinste handeling zet iets in beweging. Vergelijk dit met een steentje die je in het water gooit, waarna er kringen ontstaan. Die eerste kleine kring, lief zijn voor jezelf, gaat over een positief innerlijk klimaat creëren door goed voor jezelf zorgen en leven vanuit diepere drijfveren. De tweede en grotere kring, lief zijn voor anderen, gaat over positief omgaan en communiceren met anderen. En de derde, nog grotere kring, gaat over een positieve impact hebben op je leefomgeving. Vanuit deze kring draag je vanuit jouw draagkracht, mogelijkheden en invloedssfeer bij aan een verbetering van je eigen leefomgeving, zowel werk als privé.

Reden 3: talenten en potentieel benutten
Een volgende veelvoorkomende reden heeft te maken met het vrijspelen en benutten van talenten en potentieel van individuele medewerkers. Deze competenties, aanleg en ambities kunnen pas benut worden, als volledig helder is wat die talenten en potentieel-mogelijkheden zijn. Ook daar draagt een passie-gesprek aan bij, want in de kern draait een passie-gesprek over het volledig in beeld brengen van iemands persoonlijke drijfveren. Individuele talenten en kernwaarden, de gewenste ontwikkeling die iemand wil doormaken en activiteiten die iemand graag doet zijn hieraan verbonden.

Er zijn in totaal zeven passie-drijfveren en die worden uitgebreid toegelicht in mijn boek: ‘Leef je Passie!’ Deze drijfveren zijn belangrijk, want ze helpen je om meer passie in je leven te ervaren en ze bieden concreet handelingsperspectief voor bijvoorbeeld:

a. meer positieve ervaringen (privé en werk);
b. zelf op weg gaan naar Klimaatpositief;
c. makkelijker keuzes maken en toetsen of iets wel of niet bij je past;
d. loopbaanontwikkeling; 
e. energie-boost in je werk, ook als groei in functie intern niet mogelijk is;
f. talenten en potentieel bewust gebruiken om de bedrijfsvisie te realiseren.

Gepassioneerde mensen bereiken de beste en mooiste resultaten

Daarom is het belangrijk om als bedrijf aandacht te hebben voor de passies van professionals. Om die reden zijn passie-gesprekken dan ook vaak onderdeel van een uitgebreider bedrijfsproces dat in de kern uit drie stappen bestaat:

Stap 1: overkoepelende en inspirerende bedrijfsvisie creëren en communiceren:
a. DNA | Identiteit: “Wie ben je, wat drijft je, wat is je visie en missie?”
b. Stip aan de horizon: “Waar wil je naartoe?”
c. Strategie: “Hoe ga je daar komen?”

Stap 2: drijfveren en potentieel van medewerkers verhelderen én volop benutten:
a. Passie-inventarisatie: “wat drijft elke medewerker?”
b. Talentenkaart: “wat zijn in essentie de talenten per medewerker?”
c. Talentenmuur: “welke talenten zijn beschikbaar voor visie-realisatie, projecten en initiatieven?”

Stap 3: verfijnen van slimmer, beter en leuker samenwerken volgens de vier B.O.O.M. © velden:
a. Beschermen: “wat goed is”
b. Onderzoeken: “wat beter kan”
c. Oplossen: “wat er mis is”
d. Monitoren: “wat de resultaten zijn”

Reden 4: ruimte voor individuele vragen en issues
De vierde reden waarom bedrijven passie-gesprekken inzetten heeft te maken met professionals een sparringpartner gunnen voor persoonlijke vragen of issues. Sparren met iemand die geen deel uitmaakt van het organisatiesysteem is van toegevoegde waarde. Je kan dan namelijk lastige zaken open bespreken, zonder dat dit later als een boemerang bij je terugkomt en tegen je werkt. Ook is het fijn om verschillende opties te verkennen in hoe je om kan gaan met actuele vraagstukken waar je het antwoord nog niet op weet. In die zin is er ook ruimte voor een stukje coaching tijdens een passie-gesprek.

Hoe komt een passie-gesprek tot stand?
Passie-gesprekken worden door bedrijven aangeboden aan medewerkers, met de uitdrukkelijke boodschap dat deze gesprekken plaatsvinden op basis van vrijwilligheid. Je kiest er dus zelf voor of je wel of niet een passie-gesprek aangaat. Het bedrijf is ervan op de hoogte dat een passie-gesprek altijd plaatsvindt op basis van integriteit en vertrouwen. Deze zaken zijn hét fundament onder ieder gesprek.

Hoelang duurt een passie-gesprek en hoe werkt het?
Passie-gesprekken duren meestal drie uur. Soms denken mensen vooraf: ‘Jeetje, dat is best lang’. Maar na afloop is de vaste reactie echter telkens weer: ‘Ongelooflijk, die tijd is voorbij gevlogen’. Passie-gesprekken vinden plaats op basis van gelijkwaardigheid en in een prettige en informele sfeer. Er zijn geen verplichtingen, je kiest zelf wat je wel of niet wilt delen, je hoeft je niet voor te bereiden en je gesprekspartner werkt op basis van geheimhouding.

Een passie-gesprek is altijd een, over en weer, openhartig één-op-één-gesprek. Het is een mooi gesprek waar je energie van krijgt en waarin je inspiratie opdoet. Ieder gesprek heeft een eigen karakter en kent ook een natuurlijk verloop. Een passie-gesprek heeft met andere woorden telkens weer een unieke opbouw, er is geen vaste volgorde waarin onderwerpen besproken worden. Wel krijgen alle passie-drijfveren aandacht tijdens het gesprek, maar het moment waarop is dus voor ieder gesprek anders.

In hoeverre is het nodig om aantekeningen te maken?
Tijdens het passie-gesprek mag je uiteraard zelf aantekeningen maken, maar het is zeker niet nodig omdat je gesprekspartner aantekeningen voor jou maakt. Je gesprekspartner is door-en-door getraind in het herkennen van de passie-drijfveren en noteert aantekeningen in jouw eigen woorden. Binnen enkele werkdagen, na het gesprek, ontvang je deze aantekeningen via e-mail in de vorm van een mindmap. Hierin zie je op één pagina, heel overzichtelijk, alle zeven passie-drijfveren bij elkaar staan. Onder elke drijfveer staan de onderwerpen vermeld die betrekking hebben op wat jou drijft. Telkens weer blijkt in de praktijk dat het met een gesprek van drie uur mogelijk is om iemands drijfveren tot in detail in beeld te brengen.

Hoe zijn passie-gesprekken ontstaan?

In 2001 startte ik, Martijn Raaijmakers, met mijn eigen bedrijf. Vanaf dat moment ging ik aan de slag als organisatie coach, interim manager en individuele coach. Als één van de eerste wandelcoaches van ons land, had ik in de natuur met mensen individueel mooie en openhartige gesprekken over hoe ze aankeken tegen onder meer geluk, bezieling, bevlogenheid, positieve energie en passie. Hierdoor heb ik veel inzichten verkregen en toetste ik deze aan uitkomsten van wetenschappelijke onderzoeken en aan psychologische literatuur.

Door analyseren ontdekte ik medio 2003 een heldere rode draad waar ik telkens weer bij uitkwam: “Er zijn zeven universele drijfveren op basis waarmee mensen pro-actief hun eigen (werk) geluk kunnen versterken.” De zeven passie-drijfveren waren geboren. Ik experimenteerde ermee om aan de hiervan passie-gesprekken te voeren en binnen een paar uur tot in detail in beeld te brengen wat mensen drijft. Mensen waren hier gelijk enthousiast over. Zodoende werd het een vast onderdeel van mijn dienstverlening.

Vanaf 2008 begon ik met het opleiden van coaches, trainers, adviseurs en hr-professionals die ook wilden leren om professionele passie-gesprekken te voeren. Dit heb ik enkele jaren gedaan. In 2011 bundelde ik de meest relevante inzichten in mijn boek ‘Leef je Passie!’

Moet ik een boek lezen om de passie-drijfveren beter te begrijpen?
Nee hoor, je hoeft geen boek te lezen. Tijdens het passie-gesprek hoor je uiteraard de belangrijkste informatie. Na afloop van het gesprek ontvang je binnen enkele werkdagen digitaal de volgende informatie:

1. Whitepaper Klimaatpositief Ondernemen
Legt de essentie van Klimaatpositief Ondernemen uit

2. Whitepaper Klimaatpositief begint bij mij
Legt uit hoe jouw passies bijdragen aan Klimaatpositief

3. Persoonlijke mindmap uitgewerkt
Volledig uitgewerkte mindmap met jouw persoonlijke passie-drijfveren

4. Persoonlijke talentenkaart uitgewerkt
Beknopte samenvatting van jouw talenten

Whitepaper Klimaatpositief Ondernemen
Whitepaper Klimaatpositief begint bij mij
Persoonlijke mindmap uitgewerkt
Persoonlijke talentenkaart uitgewerkt