Samenvatting

Samenvatting

Klimaatpositief Ondernemen in 2 minuten

Aan de verkeerde kant van de lijn: klimaatnegatief
We staan collectief aan de verkeerde van de lijn en daarmee van de geschiedenis. Dat is te zien aan de schade, misstanden en problemen op ecologisch, sociaal en economisch vlak. Enkele voorbeelden zijn de crisis op het gebied van energie, grondstoffen, broeikasgassen en stikstof, personeel, pandemie, biodiversiteit, water, economie en inflatie, gezondheidszorg, sociale onrust en onlusten én psychisch lijden door stress, overspannenheid en burn-out.

Toenemende bezorgdheid en klimaatstress
Veel mensen zijn bezorgd over ons maatschappelijke klimaat. Ze ervaren in toenemende mate klimaatstress. Ook alle merken en bedrijven in Nederland worden hiermee geconfronteerd. Want hun medewerkers, klanten, toeleveranciers en partners van bedrijven zien de schade, misstanden en problemen die ontstaan doordat we Klimaatnegatief samenleven. De roep om organisaties die de wereld beter en mooier maken wordt daarom steeds luider.

Voor merken is er eigenlijk maar één optie
Met je merk en bedrijf ben je onderdeel van het probleem óf van de oplossing. Wegkijken van de maatschappelijke problemen of hooguit heel traag stapjes zetten in de goede richting werkt niet. Steeds meer mensen verwachten dat merken de maatschappelijke uitdagingen bloedserieus nemen. Ze willen dat bedrijven verantwoordelijk handelen, daadkracht tonen en er écht werk van maken om naar de goede kant van de lijn toe te bewegen.

Naar de goede kant van de lijn: klimaatpositief
Waar we kracht uit kunnen putten is dat we collectief naar een houdbare samenleving verlangen, een samenleving waarin mensen in harmonie en verbinding met elkaar én de natuur leven. Dat kan je klimaatpositief noemen. Klimaatpositief gaat over veel meer dan alleen CO₂ of broeikasgassen. Klimaatpositief betekent dat je onderaan de streep, na verwerking van alle plussen en minnen, een positieve impact hebt op je leefomgeving voor mens én natuur.

Het begint bij jou, als individu
Klimaatpositief begint bij jou als persoon. Daarna volgt je merk. Vergelijk het met een steentje die je in het water gooit, waarna er kringen ontstaan. De eerste kring betekent lief zijn voor jezelf en een positief innerlijk klimaat creëren. De tweede kring gaat over lief zijn voor andere mensen en goed met hen omgaan. De derde kring betekent lief zijn voor je eigen leef- / werkomgeving en bijdragen aan verbetering. En het mooie is: zelfs de kleinste handeling zet iets in beweging.

In drie stappen al goed op weg
Merken kunnen het model voor Klimaatpositief Ondernemen gebruiken om op weg te gaan naar Klimaatpositief zijn. In drie stappen ben je zelfs al goed op weg. Stap 1 is een inspirerende en kraakheldere visie creëren en communiceren. Stap 2 is het verhelderen én volop benutten van drijfveren en potentieel van individuele medewerkers. Stap 3 is manieren vinden en toepassen om slimmer, beter en leuker met elkaar samen te werken.

Jou en je merk Klimaatpositief maken. Dat is mijn doel.
Ik ondersteun jou en je merk in op weg gaan naar de goede kant van de lijn en om invulling te geven aan waar steeds meer mensen naar verlangen: Klimaatpositief Ondernemen. Dat doe ik met vier activiteiten: organisatie coaching, interim management, landelijk netwerk Klimaatpositief Ondernemen en individuele coaching. Wil je meer weten over wat ik voor jou en je merk kan betekenen? Plan dan nu een (gratis) bel-afspraak ter kennismaking in.

Over mij, Martijn Raaijmakers
In 2001 startte ik mijn eigen bedrijf. Vanaf dat moment ondersteunde ik mens én organisatie in drie onlosmakelijk verbonden belangen: (1) individueel belang: bewustzijn en (werk)geluk van mensen centraal stellen, (2) organisatiebelang: slimmer, beter en leuker organiseren en (3) maatschappelijk belang: positieve impact hebben en bijdragen aan je leef- / werkomgeving. Sinds 2001 heb ik hierin 250 organisaties en 1.000 MT-leden mogen ondersteunen. Daarnaast schreef ik diverse boeken.