Over Martijn Raaijmakers

Over Martijn Raaijmakers

Martijn Raaijmakers (1969) werkte van 1989 tot en met 2001 in de autoleasebranche in commerciële rollen. Eerst als key accountmanager bij De Lage Landen Autolease (onderdeel Rabobank). Daarna als leidinggevende, in de rol van sales & marketingmanager, bij Lease Unlimited. In deze periode leerde hij het belang kennen van een aansprekende visie, missie en strategie én de essenties van conceptontwikkeling, goede bedrijfsvoering en professioneel managen.

Martijn kwam in die tijd al bij veel bedrijven over de vloer. Binnen MKB-bedrijven en grotere organisaties sprak hij (vanwege de investeringsomvang) vaak met beslissers: ondernemers, bestuurders, directeuren en managers. Inhoudelijk gingen die gesprekken vaak ook over visie, leiderschap, samenwerking en cultuur. Op basis daarvan maakte hij risico-inventarisaties en inschattingen van de toekomstbestendigheid van bedrijven. Ook als leidinggevende sprak Martijn met collega’s, sollicitanten en leveranciers over dezelfde onderwerpen.

Dankzij deze vaak openhartige gesprekken, ontdekte Martijn gedurende een periode van zo’n twaalf jaar dat veel professionals worstelden met thema’s zoals organisatiecultuur, leiderschap, balans werk / privé en persoonlijke issues. Ook zag hij het gebrek aan duurzaamheid bij bedrijven en de maatschappelijke consequenties daarvan. Daarom richtte hij in 2001 zijn eigen bedrijf op met activiteiten voor de ontwikkeling van mens én organisatie. Vanaf dat moment liet Martijn zich leiden door de hoofdvraag:

“Hoe kunnen we organisaties creëren die financieel gezond én toekomstbestendig zijn? Omdat ze (a.) betekenisvol bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken, (b.) mensen faciliteren vanuit passie te werken en het beste van zichzelf te geven voor het bereiken van organisatiedoelen die ertoe doen en (c.) individuele professionals en teams helpen dat in hun samenwerking tot uiting te brengen.”

Het vinden en verzamelen van antwoorden op deze vraag, het concreet toepassen van inzichten en het delen van ‘wat wel en niet werkt’ werd een belangrijke drijvende kracht in Martijn zijn handelen. In lijn daarvan verricht hij sinds 2001 activiteiten waarmee hij Klimaatpositief versterkt. Met name door (interim) management, organisatie coaching en individuele coaching. Zo is Martijn vanuit zijn visie en waarden inmiddels (interim) directeur geweest bij vier organisaties, heeft hij 250 bedrijven bijgestaan en ruim 1.000 leiders (ondernemers, directeuren en MT-leden) individueel versterkt.

Martijn zijn voornaamste focus is het begeleiden van grote veranderingstrajecten binnen organisaties en het coachen van individuen, in persoonlijke en professionele ontwikkeling. Martijn was bijvoorbeeld één van de eerste wandelcoaches in ons land. Tijdens die wandelingen sprak hij steevast over persoonlijke drijfveren en passies van mensen. Hij verkreeg veel inzichten door antwoorden te analyseren en vergelijken. Op die manier ontdekte Martijn overeenkomsten en startte hij met de ontwikkeling van praktische materialen om relevante kennis te delen.

Vanwege zijn kennis werd Martijn vanaf 2002 ook regelmatig gevraagd als spreker. Zoals binnen bedrijven, businessclubs en netwerkgroepen van HR-professionals. Hierdoor kon hij inmiddels meer dan 20.000 mensen inspireren over onderwerpen zoals passie, leiderschap, maatschappelijke impact en organisatievernieuwing. Martijn is door de jaren heen ook diverse keren geïnterviewd door radio, dagbladen en magazines. Zijn highlights en portfolio laten zien dat hij daarnaast nog allerlei anderen activiteiten ondernam, zoals boeken schrijven.

Veel gehoorde feedback is “Martijn leeft zijn visie.” Bedrijven zeggen daarover: “Hij is impact- en missiegedreven. Hij bouwt op bijzondere wijze aan de organisatievisie, -missie, -strategie, -cultuur en -inrichting. Martijn wakkert trots en passie aan en hij brengt de organisatie verder door het versterken van dienend leiderschap, beter communiceren en het benutten van talenten voor het realiseren van doelen. Individuele professionals zeggen: “Martijn inspireert door zijn uitstraling. Door zijn aanwezigheid en zorgvuldige manier van ondersteunen leer ik mijn drijfveren goed kennen en kom ik tot belangrijke doorbraken. Niet alleen professioneel, ook op persoonlijk vlak. Het resultaat is iets wat voor mij als heel wezenlijk voelt: meer mijzelf zijn.”

In zijn privéleven is Martijn vaak op de fiets of wandelend in de natuur te vinden. Hij houdt zich graag bezig met lezen, studeren, muziek, klussen (jaren dertig woning), ontdekken van nieuwe plekken, koken en genieten van het goede leven, samen met zijn gezin, vrienden en familie.