Lustrum-event: United Economy

Lustrum-event: United Economy

| Tijd: 8 minuten

Het is begin februari 2014. Een paar dagen na mijn interview op radio 2 word ik gebeld. Aan de telefoon is Heidi Leenaarts. Ze was op mij geattendeerd door iemand die mij op de radio had horen spreken. Zijn boodschap aan Heidi was: “Jij moet met Martijn Raaijmakers bellen. Een man die ik afgelopen zaterdag op de radio hoorde spreken over Natuurlijk Leiderschap. Het lijkt erop dat jullie visies naadloos op elkaar aansluiten”. Wat ik nog niet wist, toen mijn telefoon overging, was dat dit telefoontje het startpunt zou worden voor een prachtige samenwerking.

Die samenwerking leidde ertoe dat Heidi Leenaarts plaatsnam in het managementteam van Stichting United by Passion dat ik eerder had opgericht. Dit inspiratieplatform zette zich in voor het versterken van Klimaatpositief Samenleven en ze droeg bij aan maatschappelijke vernieuwing op micro-, meso- en macroniveau. Gesteund door allerlei bekende Nederlandse ambassadeurs deed zij dat onder meer door het creëren en delen van inspiratie via meet-ups, interviews, boeken, korte teksten, theater, evenementen en meer.

Heidi Leenaarts en ik spraken in 2014 ook over het transformeren van de Nederlandse economie, want een samenleving die Klimaatpositief is, kan alleen bereikt worden als we onze economische spelregels veranderen en verbeteren. Als resultaatgerichte doeners spraken Heidi en ik ook over de oprichting van een nieuw economisch netwerk, waarin bedrijven duurzaam zaken met elkaar zouden kunnen doen. Deze bedrijven zouden elkaar direct vinden in gelijkgestemdheid qua visie over het belang een duurzame economie én ze zouden hier ook werk van kunnen maken, door met elkaar zaken te doen aan de hand van verbeterde spelregels.

We hakten de knoop door en gingen ermee aan de slag. Het nieuwe netwerk kreeg, geïnspireerd door United by Passion en haar onderliggende visie, de naam: United Economy. Heidi Leenaarts en ik trokken intensief met elkaar op om het netwerk bestaansrecht te geven. We spraken met tal van economische vernieuwers, schreven publicaties, bezochten bedrijven in Nederland en organiseerden evenementen. Stap-voor-stap groeide United Economy, totdat zij in 2017 zo ver was om volledig zelfstandig te worden en op eigen benen te gaan staan als coöperatie en stichting, met een eigen bestuur.

Dat is inmiddels vijf jaar geleden. Reden voor een feestje, om dit lustrum te vieren. Uiteraard was ik, net als vele andere deelnemers aan het evenement, van de partij. Als locatie was het Awarehouse van de wereldwijde koploper in duurzaamheid Interface gekozen. Het werd een prachtig lustrum-event vanwege interessante sprekers van koploper-organisaties die vertelden over de verduurzaming van hun bedrijf, verrassende break-out sessies, inspirerende workshops en volop interactie tussen deelnemers.

De tweede mijlpaal

Het lustrum-event was ook om een tweede reden een mijlpaal. United Economy is inmiddels uitgegroeid tot een netwerk van meer dan honderd grote en kleine waardengedreven bedrijven, waar bijvoorbeeld Peeze Koffie, MVO Nederland, Odin, Moonen Packaging, Mud Jeans en EOSTA vol enthousiasme onderdeel van zijn. Samen zetten ze zich in voor het verduurzamen van onze economie. Simpelweg door te DOEN. United Economy staat ook op punt om snel verder te groeien omdat ze momenteel de krachten bundelt met twee andere kansrijke initiatieven die zich inzetten voor economische vernieuwing in Nederland. Samen gaan ze verder onder één naam: United Economy.

Ik vind het geweldig om te zien hoe een idee van acht jaar geleden uitgegroeid is tot iets concreets en betekenisvols. Ik ben er dankbaar voor dat ik aan de wieg van United Economy heb mogen staan en mijn schouders onder haar groei kon zetten. Nu geniet ik vooral van het moois dat ik binnen dit netwerk zie gebeuren!