Zelfs de kleinste handeling zet iets in beweging

Zelfs de kleinste handeling

zet iets in beweging

Klimaatpositief gaat over veel meer dan alleen CO₂ of broeikasgassen. Klimaatpositief betekent dat je onderaan de streep, na verwerking van alle plussen en minnen, een positieve impact hebt op je leefomgeving voor mens én natuur.

Het begint bij jou, als individu
Zelfs de kleinste handeling zet iets in beweging. Daarom begint Klimaatpositief bij individuen. Bij jou, mij en iedereen. Vergelijk het met een steentje die je in het water gooit, waarna er kringen ontstaan. Die eerste kleine kring, lief zijn voor jezelf, gaat over een positief innerlijk klimaat creëren door goed voor jezelf zorgen en leven vanuit diepere drijfveren. De tweede en grotere kring, lief zijn voor anderen, gaat over positief omgaan en communiceren met anderen. En de derde, nog grotere kring, gaat over een positieve impact hebben op je leefomgeving in werk en privé. Vanuit deze kring draag je vanuit jouw draagkracht, mogelijkheden en invloedssfeer bij aan een verbetering van je eigen leefomgeving.

Klimaatpositief Ondernemen
Klimaatpositief begint bij jou als persoon. Daarna volgt je merk. Mensen en merken die toewerken naar Klimaatpositief Ondernemen omarmen deze zienswijze volledig. Ze werken eraan om dit stap-voor-stap en systematisch, in eigen tempo en vorm, te verweven in de gehele bedrijfsvoering. Beseffend dat zelfs de kleinste handeling iets in beweging zet én dat bedrijven een uitermate belangrijke rol hebben. Want als inwoner van Nederland kan je in je eentje niet zoveel en de overheid zal het voortouw niet nemen in het bereiken van Klimaatpositief samenleven. De overheid volgt vooral. Ze luistert naar de stem van groepen in onze samenleving en ze kijkt naar het bedrijfsleven. Daarom hebben bedrijven een uiterst belangrijke rol.

Voor merken is er eigenlijk maar één optie

Je bent met je merk en bedrijf onderdeel van het probleem óf van de oplossing, het is één van de twee. Met de antilope-strategie laat je zien dat je de maatschappelijke uitdagingen als merk bloedserieus neemt en dat je er écht werk van maakt om naar de goede kant van de lijn toe te bewegen.

Het is aan ons, de huidige generaties

Next

Zelfs de kleinste handeling zet iets in beweging

Voor merken is er eigenlijk maar één optie

Next

Aandacht voor drie zaken

Next

In drie stappen al goed op weg

Next

Categorieën: Niet gecategoriseerd