Voor merken is er eigenlijk maar één optie

Voor Merken

is er eigenlijk maar één optie

Met je merk en bedrijf onderdeel van het probleem óf de oplossing zijn

Gascrisis en betaalbare energie, beschikbaarheid van grondstoffen en materialen, reductie van CO₂ en stikstof, personeel vinden en behouden, pandemie-impact, sociale onrust en onlusten, watertekorten, hittegolven en overstromingen, medewerkers met stress, overspannenheid en burn-out, vervuiling en ga zo maar door. Het zijn allemaal voorbeelden van disharmonie en onbalans die we in onze huidige samenleving zien. Ook ieder bedrijf wordt hiermee geconfronteerd. Veel mensen zijn hierdoor bezorgd, waaronder ook medewerkers, klanten, toeleveranciers en partners van bedrijven.

We verlangen collectief naar een houdbare samenleving: een samenleving waarin mensen in harmonie en verbinding leven met elkaar én de natuur. We verlangen met andere woorden naar Klimaatpositief samenleven. Daarom verwachten veel mensen ook steeds meer van merken. Ze willen bedrijven die goed doen, die kwaliteit bieden én rekening houden met al het leven op aarde. De roep om organisaties die de wereld beter en mooier maken (sociaal, economisch en ecologisch) wordt steeds luider. Veel mensen willen dat merken verantwoordelijkheid nemen en daadkracht tonen in het succesvol beschermen van wat goed is en oplossen van wat er mis is. Ze verwachten een manier van ondernemen met liefde én aandacht voor mens, natuur en klimaat.

Hoe ga je daarmee om als merk? In essentie kan je uit vier strategieën kiezen. Drie daarvan zijn echter weinig hoopgevend. Ze getuigen van wegkijken of hooguit heel traag stapjes zetten. Slechts één van de vier strategieën, de Antilope-strategie, laat zien dat je de maatschappelijke uitdagingen als merk bloedserieus neemt en dat je er écht werk van maakt om naar de goede kant van de lijn toe te bewegen. Die strategie toont de ambitie dat jouw merk straks onderaan de streep, na verwerking van alle plussen en minnen, een positieve impact heeft op de leefomgeving voor mens én natuur.

Dat is wat onze samenleving nodig heeft en steeds meer mensen beseffen zich dit. Ze verlangen hiernaar en verwachten dat merken onderdeel van de oplossing zijn, in plaats van dat ze onderdeel zijn van het probleem. Ook medewerkers verwachten dit. Ze identificeren zich het liefst met een inspirerende visie, missie en stip aan de horizon, waarmee het merk haar ambities Klimaatpositief toont. En ze zetten zich graag daarvoor in vanuit hun talenten, waarden en potentieel. Als dat niet kan, vertrekken ze teleurgesteld. Als merk wegkijken en later zeggen “Ik wist het niet” is geen optie meer. Dan volgt de reactie: “Onder welke steen heb jij gelegen?”

De Antilope-strategie is belangrijk en urgent, want onze maatschappelijke uitdagingen vragen om actie. De gerespecteerde wetenschapper en klimaatonderzoeker Johan Rockström is hier duidelijk over. Het decennium 2020 – 2030 is volgens hem van cruciaal belang voor de toekomst van de mensheid en hij zegt dat het aan ons is: hoe de komende eeuwen zijn, wordt bepaald door wat we in dit decennium doen. Er is weinig tijd. Verantwoordelijkheid voor adequaat handelen ligt bij de huidige generaties. We moeten volgens Rockström elk decennium de helft van onze uitstoot verminderen, want onderzoek toont aan: een sneller emissie-reductietempo dan 6% a 7% per jaar kan niet. Maar hierdoor ontstaat wel een exponentiële daling.

Iedereen kan bijdragen. Zo kunnen individuen en families zich ten doel stellen om elk decennium hun uitstoot met 50% terug te brengen. Zo ben je na 30 jaar, binnen één generatie, fossievrij. Landen en organisaties kunnen dit ook doen. Daarom hebben we veel daadkrachtige professionals nodig. Mensen die lef tonen, aanpakken en veelbelovende ideeën omzetten in een betekenisvol resultaat. Deze mensen laten zien dat grote impact klein begint en dat merken een sleutelrol hebben in de verduurzaming.

Aandacht voor drie zaken

Versterk Klimaatpositief Ondernemen door, evidence based en op basis van toegepaste wetenschap, in essentie te focussen op drie onderling verbonden belangen en daar succesvol invulling aan geven: (1) individueel belang, (2) organisatiebelang en (3) Maatschappelijk belang. 

Het is aan ons, de huidige generaties

Next

Zelfs de kleinste handeling zet iets in beweging

Next

Voor merken is er eigenlijk maar één optie

Aandacht voor drie zaken

Next

In drie stappen al goed op weg

Next

Categorieën: Niet gecategoriseerd