Zo kan je er succesvol mee aan de slag

In drie stappen

al goed op weg

Model voor Klimaatpositief Ondernemen

Stevig en betrouwbaar fundament
Het model voor Klimaatpositief Ondernemen is gebaseerd op toegepaste wetenschap en het succes van koploper-organisaties. Diverse weten-schappelijke theorieën, vanuit de arbeids- en organisatiepsychologie, brein en cognitie en sociale psychologie, zijn direct verbonden met elementen uit het model. Samen vormen ze een stevig en betrouwbaar fundament om op te bouwen. Het model is ook door empirisch onderzoek getoetst onder koploper-organisaties in Nederland en daarbuiten. Wat opvalt is dat zij overeenkomsten hebben in hun bedrijfsvoering waardoor ze succesvol zijn en inspireren. Zo is het model onderwerp-voor-onderwerp tot stand gekomen.

Structuur
Het model bestaat uit drie cirkels. De kerncirkel staat voor individueel belang: bewustzijn en (werk) geluk van mensen centraal stellen. De afwijkende (witte) kleur van deze cirkel symboliseert autonomie: een gevoel van psychologische vrijheid en zelfsturend zijn. De middelste cirkel staat voor organisatiebelang: slimmer, beter en leuker organiseren en samenwerken. De buitenste cirkel staat voor maatschappelijk belang: positieve impact hebben en bijdragen aan je leefomgeving. In elke cirkel zijn symbolen opgenomen en die representeren belangrijke aandachtsgebieden. De betekenis van elk symbool is na te lezen in de legenda, zie daarvoor de volgende pagina.

In drie stappen al goed op weg
Wil je met jouw organisatie ook systematisch toewerken naar Klimaatpositief Ondernemen? Gebruik het model dan als praktische leidraad. Kies aan de hand hiervan bedrijfsdoelen die gedragen worden en inspireren. Maak een handzaam plan voor de uitvoering op één A4-tje en ga op weg. Treedt zo in de voetsporen van bedrijven zoals Semco, Google, FOD, Interface en vele anderen. Lastig en complex? Welnee, in drie stappen ben je al goed op weg.

Stap 1: overkoepelende en inspirerende visie creëren en communiceren:
a. DNA | Identiteit: “Wie ben je, wat drijft je, wat is je visie en missie?”
b. Stip aan de horizon: “Waar wil je naartoe?”
c. Strategie: “Hoe ga je daar komen?”

Stap 2: drijfveren en potentieel van individuele medewerkers verhelderen én volop benutten:
a. Passie-inventarisatie: “wat drijft elke medewerker?”
b. Talentenkaart: “wat zijn in essentie de talenten per medewerker?”
c. Talentenmuur: “welke talenten zijn nodig voor visie-realisatie, projecten en initiatieven?”

Stap 3: verfijnen van slimmer, beter en leuker samenwerken volgens B.O.O.M.©:
a. Beschermen: “wat goed is”
b. Onderzoeken: “wat beter kan”
c. Oplossen: “wat er mis is”
d. Monitoren: “wat de resultaten zijn”

MKB Brandstof, een bedrijf waar je graag wil werken en waar je trots op bent

MKB Brandstof is een bedrijf met zo’n 50.000 klanten en 100.000 zakelijke gebruikers in Nederland. Zij heeft het organisatiemodel voor Klimaatpositief Ondernemen volledig benut voor haar transitie.

Het is aan ons, de huidige generaties

Next

Zelfs de kleinste handeling zet iets in beweging

Next

Voor merken is er eigenlijk maar één optie

Next

Aandacht voor drie zaken

Next

In drie stappen al goed op weg

Categorieën: Niet gecategoriseerd