Het is aan ons, de huidige generaties

Het is aan ons,

de huidige generaties

Laten we er alsjeblieft zuinig mee omgaan’, die woorden over de aarde hoorden we van de Nederlandse astronauten Wubbo Ockels en André Kuipers. Zij keken vanuit de ruimte naar de aarde en beseften zich daardoor de schoonheid en kwetsbaarheid van onze blauwe planeet. Een planeet die aangenaam leven mogelijk maakt en waarop de mensheid zich gedurende vele tienduizenden jaren kon evolueren.

In vergelijking tot onze voorouders leven veel mensen vandaag de dag in ongekende welvaart. Denkend aan de piramide van Maslow zijn we voorzien in onze primaire levensbehoeften, hebben we een dak boven ons hoofd en omringen we ons met familie, vrienden, kennissen en collega’s. We versterken respect voor diversiteit in onze samenleving voor meer waardering en acceptatie. Ook krijgen we de kans om ons te ontwikkelen, zoals door studie, mogelijkheden in ons werk, boeken, Internet en door reizen binnen en buiten Europa te maken.

Maar zoals de meesten wel weten, is zeker niet alles rozengeur en maneschijn, want onze welvaart en luxe kent een schaduwzijde. Er is veel aan de hand, op allerlei terreinen. Vrijwel niemand in Nederland kan dat zijn ontgaan. Dat baart ons terecht grote zorgen. Want we staan collectief aan de verkeerde kant van de lijn en daarmee van de geschiedenis. Dat is te zien aan de schade, misstanden en problemen op ecologisch, sociaal en economisch vlak. Die onhoudbare situatie kan je gerust Klimaatnegatief noemen. 

Tegelijkertijd is er ook hoop en perspectief. Want we weten meer dan ooit, hebben geweldige technologie tot onze beschikking en krijgen de kans om hét verschil te maken voor alle volgende generaties. Het is aan ons, de huidige generaties, om die kans te pakken. Als we onze krachten bundelen en onze kennis en technologische mogelijkheden voluit benutten, dan plaatsen we onze manier van samenleven aan de goede kant van de lijn. Dan veranderen we met elkaar Klimaatnegatief- in Klimaatpositief samenleven.

Veel mensen zijn bezorgd over ons maatschappelijke klimaat. Enkele voorbeelden van waar we zorgen over hebben staan de kolommen hieronder vermeld. Ook alle merken en bedrijven in Nederland worden geconfronteerd met schade, misstanden en problemen die ontstaan doordat we Klimaatnegatief samenleven. Bronnen: Breaking Boundaries, IPCC, Milieu Defensie, CBS, RTL Nieuws, NOS Nieuws en TNO.

Klimaatverandering en planetaire grenzen

“De aarde kent negen (onderling verbonden) centrale systemen. Al deze planetaire systemen kennen een grens. Voorbij dat punt lopen we het risico op niet-lineaire veranderingen.” Johan Rockström

Met vier planetaire systemen zitten we in de hoog-risico zone:

 • Bossen en leefgebied samenstelling met bomen
 • Bio-diversiteit
 • Stroom van voedingsstoffen, stikstof en fosfor
 • Klimaat en mondiale temperatuur:

Opwarming tot 2 graden: lukt waarschijnlijk niet meer

 • Meeste mensen overleven
 • Dreiging uitsterven 1/3 van de planten en dieren
 • Alpen en Afrika ijsvrij
 • Verzuring oceanen, met meer dode zones
 • Meeste koraal verdwijnt
 • Kans smelten ijskap Groenland met zeespiegelstijging (1 meter)

Opwarming tot 3 graden: waarschijnlijk bereikt in 2030

 • Dreiging afbranden Amazone-regenwoud
 • Landbouw onmogelijk: Australië, West-VS en Zuidelijk Afrika
 • Klimaatvluchtelingen in Noord-Europa en Engeland

Opwarming tot 3 graden: waarschijnlijk bereikt in 2030

 • Dreiging ontdooien Toendra Siberië: CO2 en methaan
 • Noordelijke ijszee ijsvrij (en geen ijsbeer meer)
 • Sahara rukt op naar Italië en Spanje
 • Zomers in Engeland van 45 graden

Nederlanders over klimaatverandering en sociaal klimaat

 • 70% van de minderjarigen ervaart de klimaatcrisis als noodsituatie
 • 64% van alle leeftijden ervaart de klimaatcrisis als noodsituatie
 • 94% van de volwassenen denkt dat klimaatverandering gaande is
 • Veel bedrijven hebben nog geen idee van hun broeikasgas-uitstoot

Sociaal klimaat in Nederland

 • 60% werknemers regelmatig/vaak werkgerelateerde stress
 • 16% Nederlanders burn-out achtige klachten (1,4 mln totaal)
 • 40% Nederlanders heeft een psychische stoornis in z’n leven
 • 20% Nederlanders kent een stoornis in stemming en angst
 • 75% van de Nederlandse studenten zijn uitgeput
 • 4,5% Nederlanders is depressief (800.000 totaal)

Zelfs de kleinste handeling zet iets in beweging

Klimaatpositief gaat over veel meer dan alleen CO₂ of broeikasgassen. Klimaatpositief betekent dat je onderaan de streep, na verwerking van alle plussen en minnen, een positieve impact hebt op je leefomgeving voor mens én natuur. Het begint bij jou, als individu.

Het is aan ons, de huidige generaties

Zelfs de kleinste handeling zet iets in beweging

Next

Voor merken is er eigenlijk maar één optie

Next

Aandacht voor drie zaken

Next

In drie stappen al goed op weg

Next

Categorieën: Niet gecategoriseerd