Aandacht voor drie zaken

Aandacht voor

drie zaken

Merken die Klimaatpositief Ondernemen staan midden in de samenleving en ze focussen, evidence based en op basis van toegepaste wetenschap, op drie onlosmakelijk verbonden belangen.

1. Individueel belang: bewustzijn en (werk) geluk van mensen centraal stellen
Energie en bevlogenheid zien en voelen binnen het bedrijf omdat mensen hart en ziel in hun werk leggen. Dat doen ze omdat ze autonomie ervaren, bewuster zijn, passies en potentieel benutten en elkaar als collega’s ondersteunen met praktische hulp en het delen van kennis, inzichten en ervaringen. Hierdoor ontstaat een ‘manier van zijn’, waarbij gedrag steeds meer matcht met persoonlijke missies, waarden en andere drijfveren. Dit is de bron van Klimaatpositief én het startpunt voor organisatiesucces, want gepassioneerde mensen bereiken de beste en de mooiste resultaten. Ze brengen positieve energie, creëren betekenis en versterken bedrijven. Elke professional verlangt hiernaar en wil graag het beste van zichzelf geven. Door die bevlogenheid ervaren klanten toegevoegde waarde en kan het bedrijf uiteindelijk maatschappelijke impact creëren.

2. Organisatiebelang: slimmer, beter en leuker organiseren en samenwerken
Effectiever samenwerken en simpelweg meer bereiken, dankzij structuren die nóg beter werken. Deze betere resultaten behaal je door nieuwe manieren van doen die je met elkaar kiest, die aansluiten op de organisatiecultuur en die alle betrokkenen als slimmer, beter en leuker ervaren. Ze komen onder meer tot uiting in anders omgaan met leiderschap, communicatie en besluitvorming. De onderliggende intentie van waaruit al deze verbeteringen in onderling samenwerken ontstaan is om de organisatie zo in te richten, dat ieder individu en team het beste van zichzelf kan geven en er een uitstekende prestatiecontext ontstaat, waardoor uiteindelijk ambitieuze bedrijfsdoelen en maatschappelijke impact bereikt worden. Optimaal organiseren en samenwerken is de brug tussen het individuele belang en het maatschappelijke belang.

3. Maatschappelijk belang: positieve impact hebben en bijdragen aan je leefomgeving
Aan de goede kant van de lijn en de geschiedenis staan omdat je als bedrijf onderaan de streep een positieve impact hebt op je leefomgeving en bijdraagt aan het welzijn van mens én natuur. Deze bijdrage op sociaal, economisch en ecologisch vlak is het resultaat van missiegedrevenheid. Ze is verbonden met het realiseren van inspirerende doelen waarmee je als merk maatschappelijke balans versterkt. Merken die Klimaatpositief Ondernemen willen maatschappelijk relevant zijn, iets toevoegen aan onze samenleving en bijdragen aan meer duurzaamheid. Duurzaamheid betekent onvoorwaardelijk kiezen voor en handelen naar wat goed is op de langere termijn voor mens én natuur. Bij elkaar zorgen al deze bijdragen aan meer duurzaamheid voor een positieve systeemverandering. Er ontstaat een nieuwe status quo, één die beter is voor huidige en volgende generaties.

In drie stappen al goed op weg

Gebruik het organisatiemodel voor Klimaatpositief Ondernemen als praktische leidraad. Dit model is gebaseerd op toegepaste wetenschap en het succes van koploper organisaties. Aan de hand hiervan ben je met drie concrete stappen al goed op weg om jouw merk en bedrijf Klimaatpositief te maken. 

Het is aan ons, de huidige generaties

Next

Zelfs de kleinste handeling zet iets in beweging

Next

Voor merken is er eigenlijk maar één optie

Next

Aandacht voor drie zaken

In drie stappen al goed op weg

Next

Categorieën: Niet gecategoriseerd