Organisatie coaching

Organisatie coaching

In het kort
Ik verbind mij voor langere tijd als vaste organisatiecoach aan jouw merk en door maatwerk versterk ik de transitie via consultancy-activiteiten, trainingen en de coaching van individuen en teams. 

Op weg naar Klimaatpositief Ondernemen
‘De langste reis begint met de eerste stap’ en daarom begint de reis van je bedrijf naar de goede kant van de lijn én de geschiedenis met de keuze om Klimaatpositief te worden. De uitvoering van die keuze is natuurlijk geen kwestie van ‘een knop indrukken en klaar’. Toewerken naar Klimaat-positief Ondernemen is een proces en dat gaat stap-voor-stap. Het is natuurlijk wel van toegevoegde waarde als je daarbij het wiel niet zelf hoeft uit te vinden omdat je ondersteunt wordt met expertise en dankzij die kennis, vaardigheid en ervaring vlot op weg kan. Hierdoor boekt je bedrijf relatief eenvoudig de eerste belangrijke korte-termijn-resultaten en dat motiveert enorm.

Versnellen met concreet resultaat
Het is belangrijk dat jouw bedrijf de allerbeste ondersteuning krijgt die je kan wensen om zowel korte- als lange termijn resultaten te realiseren. Dat is de precies de uitdaging waar ik voor kies, wat ik organisaties bied en dat gaat uiteraard samen met maatwerk. Uitvinden hoe jouw bedrijf relatief eenvoudig kan versnellen naar Klimaatpositief Ondernemen en daar succesvol invulling aan geven is topsport en dat is wat ik graag doe. Ik ben een voorstander van eenvoud, gemak, zaken praktisch benaderen en slimme plannen van aanpak. Hierdoor kan je namelijk borgen dat er intern enthousiasme en draagvlak is voor verduurzamen.

Model als praktische leidraad
Het organisatiemodel voor Klimaatpositief Ondernemen is een praktische leidraad om succesvol te vernieuwen. Telkens weer blijkt hoe je als bedrijf in drie stappen al goed op weg kan zijn. De snelweg die veel bedrijven kiezen is  eerst een inspirerende overkoepelende visie creëren die mede-gekozen en gedragen wordt door alle medewerkers. Om vervolgens hun talenten en potentieel te verhelderen en deze daarna met eigenaarschap te verbinden aan de onder-werpen van de overkoepelende visie. De derde stap is nagaan hoe je op individueel-, team- en organisatieniveau slimmer, beter en leuker kan samenwerken en vervolgens stap-voor-stap verbeteren.

Valt reuze mee
Soms lijkt toewerken naar Klimaatpositief Ondernemen in eerste instantie een hele klus, iets wat de dagelijkse bedrijfsvoering onder druk zet of zelfs kan ontwrichten. Het goede nieuws is: ‘Dat valt reuze mee!’ Natuurlijk is
het nodig om acties uit te voeren, maar het mooie is dat veel van deze acties vaak als een verlichting én verbetering worden ervaren. Ze geven juist energie, in plaats van dat het energie kost. Ook is het zo dat het model voor Klimaatpositief Ondernemen eenvoudig aan de meeste thema’s te verbinden is waar bedrijven zich sowieso in willen verbeteren of dat al doen. Het voordeel hiervan is dat al lopende verbeteracties zo een duidelijke plek krijgen in de bredere organisatievisie. Die duidelijkheid wordt doorgaans als heel prettig ervaren.

Organisatie coaching
In mijn rol als organisatiecoach ben ik voor een langere tijd, een half jaar tot anderhalf jaar, verbonden aan jouw bedrijf. In die periode ben ik op afroep-basis beschikbaar om vervolgstappen te faciliteren en begeleiden of ik geef daar door mijn vaste aanwezigheid van één tot drie dagen per week invulling aan. Ongeacht de vorm draag ik altijd bij aan de realisatie van duidelijke doelen die we vooraf afgesproken hebben. Mijn portfolio geeft een goede eerste indruk van de thema’s die daar vaak in terugkomen én biedt ook een perspectief op de mogelijkheden die er zijn.

Online programma Topjaar
De online applicatie Topjaar, met functies voor individuen én bedrijfsfuncties zoals de Werkgeluk Scan, is optioneel inzetbaar om de organisatievernieuwing te ondersteunen.

Zelf in topvorm zijn
Een bedrijf succesvol ondersteunen om optimaal te functioneren op individueel-, team- en organisatieniveau kan natuurlijk alleen als je zelf in topvorm bent. Daarom besteed ik daar veel aandacht aan en ga ik om die reden ook alleen opdrachten aan die goed matchen met ‘wat mij drijft en beweegt’, zoals ik dat hieronder beschrijf. Ik versterk tevredenheid, werkgeluk en plezier bij bedrijven door zelf zeer gepassioneerd te zijn. Vanuit die grondhouding help ik de inspirerende en gedragen overkoepelende visie te realiseren. Mijn aandacht is daarbij gericht op talenten en potentieel te benutten en samenwerking te optimaliseren door slimme, leuke en betere samenwerkingsvormen. Ik handel altijd vanuit integriteit, respect en oprechtheid en mix dat in mijn rol als organisatiecoach met uitnodigend, zakelijk, confronterend, inspirerend en prikkelend gedrag wat dienstbaar is aan de gekozen bedrijfsdoelen.

Niet zomaar een coach’
Coaching is een buzz-woord en je hoort het regelmatig. Sommigen zien coaching als een leuke activiteit om erbij te doen, maar voor mij is dat anders. Coaching is waarvoor ik ‘in de wieg ben gelegd en besta’, het is verbonden met mijn persoonlijke missie. Ik ben een coach ‘pur sang’ en ik vind het fantastisch om jou en anderen vanuit die rol bij te mogen staan voor Klimaatpositief. Het is mijn ambitie om één van de beste ontwikkelaars van mens én organisatie in Nederland te zijn. Daarom besteed ik door literatuur, reflecteren, feedback en tot op de dag van vandaag studeren veel tijd om mijn eigen ontwikkeling. En die expertise is beschikbaar voor jouw bedrijf om succesvol te worden in Klimaatpositief Ondernemen.

Samen verkennen
We bespreken jouw vragen, wensen en ideeën tijdens een vrijblijvende kennismaking. Een afspraak daarvoor kan je nu gelijk zelf via de knop onderaan inplannen. De uitkomst van ons gesprek is dat je een antwoord hebt op jouw vragen en dat je voldoende informatie hebt om in alle rust na het gesprek te kiezen of je een vervolgafspraak wil plannen voor een intakegesprek binnen jouw bedrijf.

Zullen we kennismaken?

Aandacht voor drie zaken

Ik versterk Klimaatpositief Ondernemen door, evidence based en op basis van toegepaste wetenschap, in essentie te focussen op drie onlosmakelijk verbonden belangen:

Individueel belang
Bewustzijn en werkgeluk centraal stellen

Organisatiebelang
Slimmer, beter en leuker samenwerken

Maatschappelijk belang
Positief bijdragen aan je leefomgeving

Competentiedomeinen

Ik versterk jouw merk in het op weg gaan naar Klimaatpositief Ondernemen vanuit de volgende competentiedomeinen:

Visie en missie

 • Klimaatpositief Ondernemen
 • Visie: wat is je kijk op de toekomst?
 • Missie: waarom besta je?
 • DNA: wie ben je, wat drijft je?
 • Stip: waar wil je naartoe?
 • Strategie: hoe kom je daar?

Strategie-realisatie

 • Meerjaren- & jaarplan op 1 A4 (OGSM)
 • Dashboard Klimaatpositief Ondernemen
 • Doelgerichte KPI’s
 • PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act)
 • Designsprints
 • Objectives & Key Results (OKR)

Leiderschap

 • Persoonlijk leiderschap
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Transformationeel- én transactioneel
 • Transitie- en verandermanagement
 • Boven- en onderstroom processen
 • Team-ontwikkeling

Eigenaarschap

 • Resultaatgericht werken
 • Zelfsturing en autonomie
 • Prestatiemanagement (TOP-gesprekken)
 • Innoveren, ondernemen en verbeteren
 • Future fit: 21e eeuw skills
 • Conflictoplossing

Organisatie-ontwikkeling

 • Organisatie-inrichting: architectuur
 • Ontwikkeling individuen & teams
 • Optimaliseren middelen & processen
 • Heldere ‘way of working’: film & DNA-boek
 • Klimaatpositief magazine of -verslag
 • Synergie in ketensamenwerking

Cultuur en communicatie

 • Vitaliteit, welzijn en werkgeluk
 • Cultuur van passie & prestatie
 • Effectief werkoverleg
 • Geïnteresseerd, open, eerlijk & direct zijn
 • Ontvangen en geven van feedback
 • Inzetten kernwaarden

Human Resource Management

 • Talent-ontwikkeling
 • Werkgeluk medewerkers meten
 • Employer branding
 • Werving & selectie: diversiteit & inclusie
 • Verzuimmanagement
 • Belonen & waarderen

Marketing

 • Merkpositionering
 • Marketingplan en -mix
 • Klant- en leveranciersmetingen
 • Customer experience
 • Online marketing
 • Business development
DNA, Missie en Visie
Bekijk de portfolio

Jezelf en je merk Klimaatpositief maken:

 1. DNA, Missie en Visie
 2. Stip en strategie
 3. Drijfveren en potentieel
 4. Medewerker op de stip
 5. Slimmer, beter en leuker samenwerken
 6. Maatschappelijk (jaar) programma

DNA, Missie en Visie

Stip en strategie
Bekijk de portfolio

Jezelf en je merk Klimaatpositief maken:

 1. DNA, Missie en Visie
 2. Stip en strategie
 3. Drijfveren en potentieel
 4. Medewerker op de stip
 5. Slimmer, beter en leuker samenwerken
 6. Maatschappelijk (jaar) programma

Stip en strategie

Drijfveren en potentieel
Bekijk de portfolio

Jezelf en je merk Klimaatpositief maken:

 1. DNA, Missie en Visie
 2. Stip en strategie
 3. Drijfveren en potentieel
 4. Medewerker op de stip
 5. Slimmer, beter en leuker samenwerken
 6. Maatschappelijk (jaar) programma

Drijfveren en potentieel

Medewerker op de stip
Bekijk de portfolio

Jezelf en je merk Klimaatpositief maken:

 1. DNA, Missie en Visie
 2. Stip en strategie
 3. Drijfveren en potentieel
 4. Medewerker op de stip
 5. Slimmer, beter en leuker samenwerken
 6. Maatschappelijk (jaar) programma

Medewerker op de stip

Slimmer, beter en leuker
Bekijk de portfolio

Jezelf en je merk Klimaatpositief maken:

 1. DNA, Missie en Visie
 2. Stip en strategie
 3. Drijfveren en potentieel
 4. Medewerker op de stip
 5. Slimmer, beter en leuker samenwerken
 6. Maatschappelijk (jaar) programma

Slimmer, beter en leuker samenwerken

Maatschappelijk
Bekijk de portfolio

Jezelf en je merk Klimaatpositief maken:

 1. DNA, Missie en Visie
 2. Stip en strategie
 3. Drijfveren en potentieel
 4. Medewerker op de stip
 5. Slimmer, beter en leuker samenwerken
 6. Maatschappelijk (jaar) programma

Maatschappelijk (jaar) programma

previous arrow
next arrow

Ervaringen van anderen

Dirk | Directeur

Dirk | Directeur

Ik heb Martijn in de afgelopen jaren leren kennen als een zeer gepassioneerde professional. Hij heeft een Passie voor mens en maatschappij.

Jos | Manager

Jos | Manager

Nog steeds ben ik onder de indruk van Martijn z’n onorthodoxe wijze van opereren en het resultaat dat hij in één dag samen met ons als managementteam boekte.

André | Directeur

André | Directeur

Martijn Raaijmakers ondersteunt de medewerkers binnen onze organisatie om hun gevoel te laten spreken en te zien waar we mooie bruggetjes kunnen slaan. Zelf gebruik ik Martijn ook regelmatig om mijn hart te luchten, ook omdat ik weet dat het bij hem in veilige handen is. Ik krijg er altijd weer nieuwe inzichten voor terug.

Gelmer | Directeur

Gelmer | Directeur

Acht jaar geleden leerde ik Martijn kennen toen hij ons management team coachte. In de loop der jaren hebben wij regelmatig contact gehouden. Het afgelopen jaar zijn onze contacten weer intensiever geworden, tijdens onze gesprekken over gepassioneerd leiderschap. Martijn is een bijzonder persoon die de eigenschap heeft snel tot de kern door te dringen bij de mensen, teams en organisaties met welke hij in aanraking komt. Daarbij draait het om het zoeken naar en het in kaart brengen van de passiedrijveren. Het kennen en onderkennen ervan leidt tot een waardevol inzicht in wat mensen drijft, vanuit hun innerlijk. Martijn weet tijdens de gesprekken, maar ook in zijn recent verschenen boek ‘Leef je Passie!’, deze zoektocht naar Passie concreet te maken. Dus weg van wat men zou kunnen afdoen als zweverig en spiritueel en dichterbij hetgeen men dagelijks zelf kan ervaren. Het spreken en werken met Martijn levert bijna altijd bijzondere ervaringen op die je aanzetten tot nadenken en motiveren om te leven vanuit je hart en vanuit je ziel. Uiteindelijk kun je op die manier veel meer dan je zou denken. Dat zijn ervaringen die ik iedereen toewens.

Mark | Ondernemer

Mark | Ondernemer

Toen Martijn bij ons aan tafel kwam, maakte hij direct impact en na twee gesprekken hebben we een 10- daags abonnement op hem genomen. Ik ben nu 4 jaar ondernemer en heb in totaal 15 werkervaring, voornamelijk in het aansturen van (grote) groepen mensen binnen commerciële bedrijven. Daarnaast ben ik zelf opgeleid in het coachen in begeleiden van individuen. De 10 dagen hebben we voor meerdere doeleinden ingezet. Ten eerste hebben we de Passie van ons bedrijf (verder) in kaart gebracht. Dit is met zowel directie als medewerkers gedaan, waardoor we nu (nog) duidelijker intern en extern kunnen communiceren wie we zijn, waarom we dat zijn en hoe we dingen doen. Dit vergroot de herkenbaarheid en de positionering van onze organisatie. Martijn heeft daarnaast ons als directie gecoacht in algemene zin. Het resultaat is dat mijn persoonlijke ontwikkeling versneld is. Mijn leiderschap heeft zich ook verder ontwikkeld. Hij werkt veelal vanuit ‘boerenverstand’, intuïtie, gevoel en daadkracht, en heeft daarnaast ook een breed scala aan technieken in huis. Niet alleen mijn bewustzijn maar ook dat van mijn organisatie is door Martijn aanzienlijk vergroot. Nog steeds heb ik vaak contact met Martijn, hij kent onze business en hij kent mij als persoon. Het is altijd prettig en van toegevoegde waarde. Martijn is de eerste in lange tijd die mij gecoacht heeft, ik kan het zelf tenslotte ook, en ben erg kritisch. Geen moment spijt gehad van mijn keuze voor Martijn als coach en inspirator!

previous arrow
next arrow
Droom Klimaatpositief Samenleven

Wij (mijn team en ik) dromen, net als veel anderen, van een wereld waarin mensen in harmonie leven met zichzelf, elkaar én de natuur. Dat noemen wij Klimaatpositief en dat is dé drijvende kracht van waaruit wij ons steentje bijdragen aan een mooiere wereld.
Visie Klimaatpositief Ondernemen versterken

Wij (mijn team en ik) geloven dat Klimaatpositief haalbaar is voor individuen, organisaties en samenleving. Klimaatpositief begint bij jezelf, bij bewust leven en werken. Wij zien Klimaatpositief Ondernemen hierin als dé transitie-versneller en daarom versterken wij dit op volle kracht.
Missie Jou en je merk Klimaatpositief maken

Wij (mijn team en ik) bieden generaties van nu concreet handelingsperspectief om haar plek en die van haar dierbaren op deze aardbol te behouden. Wij helpen mensen én merken zo succesvol naar de goede kant van de lijn en de geschiedenis.
Ambitie Dé partner in Klimaatpositief Ondernemen

Wij (mijn team en ik) willen dé partner zijn in Klimaatpositief Ondernemen. Dat betekent dat wij als team tot de beste ontwikkelaars van mens én organisatie van ons land behoren, want wij versterken bewustwording, ontwikkeling en actie.
Kernwaarden Als waardengedreven professional leef ik de volgende waarden:
Energie Wij geven elkaar positieve energie en bruisen als collectief.
Verbinding Wij versterken verbinding: innerlijk, met anderen én de natuur.
Gemak Wij brengen opmerkelijke versnelling door eenvoud.
Resultaat Wij creëren resultaat door daadkracht, doen en aanpakken.
Communicatie Wij communiceren warm, open, eerlijk, direct en integer.
Overtuiging Gepassioneerde mensen bereiken de beste en mooiste resultaten.

Plan nu een afspraak

Tijdens een vrijblijvende kennismaking verkennen we telefonisch of online in hoeverre ik iets voor jou en/of je organisatie kan betekenen. Je kan via de knop ‘Plan afspraak’ zelf een moment hiervoor inplannen in mijn agenda. Leuk om je dan te spreken!

Categorieën: Niet gecategoriseerd