Interim Management

Interim Management

In het kort
Ik kom maximaal drie jaar aan boord als directeur of manager en geef (mede) leiding aan de transitie, zoals ik dat ook deed voor bijvoorbeeld MKB Brandstof en LaatBloeien Groep.

De bedrijfscontext van Interim Management is in basis dezelfde als bij Organisatie Coaching. Het verschil zit ‘m in de rol hoe ik daar invulling geef. Bij interim management kom ik tot maximaal drie jaar aan boord en ondersteun ik  jouw bedrijf van binnenuit om succesvol te zijn in Klimaatpositief Ondernemen. Net zoals ik dat bijvoorbeeld bij MKB Brandstof (met 50.000 zakelijke klanten) en LaatBloeien Groep deed.

Op weg naar Klimaatpositief Ondernemen
‘De langste reis begint met de eerste stap’ en daarom begint de reis van je bedrijf naar de goede kant van de lijn én de geschiedenis met de keuze om Klimaat-positief te worden. De uitvoering van die keuze is natuurlijk geen kwestie van ‘een knop indrukken en klaar’. Toewerken naar Klimaatpositief Ondernemen is een proces en dat gaat stap-voor-stap. Het is natuurlijk wel van toegevoegde waarde als je daarbij het wiel niet zelf hoeft uit te vinden omdat je ondersteunt wordt met expertise en dankzij die kennis, vaardigheid en ervaring vlot op weg kan. Hierdoor boekt je bedrijf relatief eenvoudig de eerste belangrijke korte-termijn-resultaten en dat motiveert enorm.

Versnellen met concreet resultaat
Het is belangrijk dat jouw bedrijf de allerbeste ondersteuning krijgt die je kan wensen om zowel korte- als lange termijn resultaten te realiseren. Dat is de precies de uitdaging waar ik voor kies, wat ik organisaties bied en dat gaat uiteraard samen met maatwerk. Uitvinden hoe jouw bedrijf relatief eenvoudig kan versnellen naar Klimaatpositief Ondernemen en daar succesvol invulling aan geven is topsport en dat is wat ik graag doe. Ik ben een voorstander van eenvoud, gemak, zaken praktisch benaderen en slimme plannen van aanpak. Hierdoor kan je namelijk borgen dat er intern enthousiasme en draagvlak is voor verduurzamen.

Model als praktische leidraad
Het organisatiemodel voor Klimaatpositief Ondernemen is een praktische leidraad om succesvol te vernieuwen. Telkens weer blijkt hoe je als bedrijf in drie stappen al goed op weg kan zijn. De snelweg die veel bedrijven kiezen is  eerst een inspirerende overkoepelende visie creëren die mede-gekozen en gedragen wordt door alle medewerkers. Om vervolgens hun talenten en potentieel te verhelderen en deze daarna met eigenaarschap te verbinden aan de onder-werpen van de overkoepelende visie. De derde stap is nagaan hoe je op individueel-, team- en organisatieniveau slimmer, beter en leuker kan samenwerken en vervolgens stap-voor-stap verbeteren.

Valt reuze mee
Soms lijkt toewerken naar Klimaatpositief Ondernemen in eerste instantie een hele klus, iets wat de dagelijkse bedrijfsvoering onder druk zet of zelfs kan ontwrichten. Het goede nieuws is: ‘Dat valt reuze mee!’ Natuurlijk is
het nodig om acties uit te voeren, maar het mooie is dat veel van deze acties vaak als een verlichting én verbetering worden ervaren. Ze geven juist energie, in plaats van dat het energie kost. Ook is het zo dat het model voor Klimaatpositief Ondernemen eenvoudig aan de meeste thema’s te verbinden is waar bedrijven zich sowieso in willen verbeteren of dat al doen. Het voordeel hiervan is dat al lopende verbeteracties zo een duidelijke plek krijgen in de bredere organisatievisie. Die duidelijkheid wordt doorgaans als heel prettig ervaren.

Interim management
In mijn rol als interimmer treed ik tijdelijk toe tot het management team als directeur of manager. Vanuit die rol neem ik (eind)verantwoordelijkheid voor de domeinen Missie, Mensen, Cultuur & Organisatie, naast eventuele andere domeinen die gerelateerd aan de rol. Zo was ik bijvoorbeeld bij MKB Brandstof en LaatBloeien Groep eindverantwoordelijk als CEO. Mijn bijdrage als interimmer is gelimiteerd tot een maximum van drie jaar. Gedurende mijn aanwezigheid draag ik altijd bij aan de realisatie van duidelijke doelen die we vooraf afgesproken hebben. Mijn portfolio geeft een goede eerste indruk van de thema’s die daar vaak in terugkomen én biedt ook een perspectief op de mogelijkheden die er zijn.

Online programma Topjaar
De online applicatie Topjaar, met functies voor individuen én bedrijfsfuncties zoals de Werkgeluk Scan, is optioneel inzetbaar om de organisatievernieuwing te ondersteunen.

Zelf in topvorm zijn
Een bedrijf succesvol ondersteunen om optimaal te functioneren op individueel-, team- en organisatieniveau kan natuurlijk alleen als je zelf in topvorm bent. Daarom besteed ik daar veel aandacht aan en ga ik om die reden ook alleen opdrachten aan die goed matchen met ‘wat mij drijft en beweegt’, zoals ik dat hieronder beschrijf. Ik versterk tevredenheid, werkgeluk en plezier bij bedrijven door zelf zeer gepassioneerd te zijn. Vanuit die grondhouding help ik de inspirerende en gedragen overkoepelende visie te realiseren. Mijn aandacht is daarbij gericht op talenten en potentieel te benutten en samenwerking te optimaliseren door slimme, leuke en betere samenwerkingsvormen. Ik handel altijd vanuit integriteit, respect en oprechtheid en mix dat in mijn rol als organisatiecoach met uitnodigend, zakelijk, confronterend, inspirerend en prikkelend gedrag wat dienstbaar is aan de gekozen bedrijfsdoelen.

Niet zomaar een coach’
Als leider ben ik te typeren als resultaatgericht én mensgericht. Ik geloof en sta voor dienend leiderschap en coaching heeft daarbinnen een centrale rol. Coaching is een buzz-woord en je hoort het regelmatig. Sommigen zien coaching als een leuke activiteit om erbij te doen, maar voor mij is dat anders. Coaching is waarvoor ik ‘in de wieg ben gelegd en besta’, het is verbonden met mijn persoonlijke missie. Ik ben een coach ‘pur sang’ en ik vind het fantastisch om jou en anderen vanuit die rol bij te mogen staan voor Klimaatpositief. Het is mijn ambitie om één van de beste ontwikkelaars van mens én organisatie in Nederland te zijn. Daarom besteed ik door literatuur, reflecteren, feedback en tot op de dag van vandaag studeren veel tijd om mijn eigen ontwikkeling. En die expertise is beschikbaar voor jouw bedrijf om succesvol te worden in Klimaatpositief Ondernemen.

Samen verkennen
We bespreken jouw vragen, wensen en ideeën tijdens een vrijblijvende kennismaking. Een afspraak daarvoor kan je nu gelijk zelf via de knop onderaan inplannen. De uitkomst van ons gesprek is dat je een antwoord hebt op jouw vragen en dat je voldoende informatie hebt om in alle rust na het gesprek te kiezen of je een vervolgafspraak wil plannen voor een intakegesprek binnen jouw bedrijf.

Zullen we kennismaken?

Aandacht voor drie zaken

Ik versterk Klimaatpositief Ondernemen door, evidence based en op basis van toegepaste wetenschap, in essentie te focussen op drie onlosmakelijk verbonden belangen:

Individueel belang
Bewustzijn en werkgeluk centraal stellen

Organisatiebelang
Slimmer, beter en leuker samenwerken

Maatschappelijk belang
Positief bijdragen je leefomgeving

Competentiedomeinen

Ik versterk jouw merk in het op weg gaan naar Klimaatpositief Ondernemen vanuit de volgende competentiedomeinen:

Visie en missie

 • Klimaatpositief Ondernemen
 • Visie: wat is je kijk op de toekomst?
 • Missie: waarom besta je?
 • DNA: wie ben je, wat drijft je?
 • Stip: waar wil je naartoe?
 • Strategie: hoe kom je daar?

Strategie-realisatie

 • Meerjaren- & jaarplan op 1 A4 (OGSM)
 • Dashboard Klimaatpositief Ondernemen
 • Doelgerichte KPI’s
 • PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act)
 • Designsprints
 • Objectives & Key Results (OKR)

Leiderschap

 • Persoonlijk leiderschap
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Transformationeel én transactioneel
 • Transitie- en verandermanagement
 • Boven- en onderstroom processen
 • Team-ontwikkeling

Eigenaarschap

 • Resultaatgericht werken
 • Zelfsturing en autonomie
 • Prestatiemanagement (TOP-gesprekken)
 • Innoveren, ondernemen en verbeteren
 • Future fit: 21e eeuw skills
 • Conflictoplossing

Organisatie-ontwikkeling

 • Organisatie-inrichting: architectuur
 • Ontwikkeling individuen & teams
 • Optimaliseren middelen & processen
 • Heldere ‘way of working’: film & DNA-boek
 • Klimaatpositief magazine of -verslag
 • Synergie in ketensamenwerking

Cultuur en communicatie

 • Vitaliteit, welzijn en werkgeluk
 • Cultuur van passie & prestatie
 • Effectief werkoverleg
 • Geïnteresseerd, open, eerlijk & direct zijn
 • Ontvangen en geven van feedback
 • Inzetten kernwaarden

Human Resource Management

 • Talent-ontwikkeling
 • Werkgeluk medewerkers meten
 • Employer branding
 • Werving & selectie: diversiteit & inclusie
 • Verzuimmanagement
 • Belonen & waarderen

Marketing

 • Merkpositionering
 • Marketingplan en -mix
 • Klant- en leveranciersmetingen
 • Customer experience
 • Online marketing
 • Business development
DNA, Missie en Visie
Bekijk de portfolio

Jezelf en je merk Klimaatpositief maken:

 1. DNA, Missie en Visie
 2. Stip en strategie
 3. Drijfveren en potentieel
 4. Medewerker op de stip
 5. Slimmer, beter en leuker samenwerken
 6. Maatschappelijk (jaar) programma

DNA, Missie en Visie

Stip en strategie
Bekijk de portfolio

Jezelf en je merk Klimaatpositief maken:

 1. DNA, Missie en Visie
 2. Stip en strategie
 3. Drijfveren en potentieel
 4. Medewerker op de stip
 5. Slimmer, beter en leuker samenwerken
 6. Maatschappelijk (jaar) programma

Stip en strategie

Drijfveren en potentieel
Bekijk de portfolio

Jezelf en je merk Klimaatpositief maken:

 1. DNA, Missie en Visie
 2. Stip en strategie
 3. Drijfveren en potentieel
 4. Medewerker op de stip
 5. Slimmer, beter en leuker samenwerken
 6. Maatschappelijk (jaar) programma

Drijfveren en potentieel

Medewerker op de stip
Bekijk de portfolio

Jezelf en je merk Klimaatpositief maken:

 1. DNA, Missie en Visie
 2. Stip en strategie
 3. Drijfveren en potentieel
 4. Medewerker op de stip
 5. Slimmer, beter en leuker samenwerken
 6. Maatschappelijk (jaar) programma

Medewerker op de stip

Slimmer, beter en leuker
Bekijk de portfolio

Jezelf en je merk Klimaatpositief maken:

 1. DNA, Missie en Visie
 2. Stip en strategie
 3. Drijfveren en potentieel
 4. Medewerker op de stip
 5. Slimmer, beter en leuker samenwerken
 6. Maatschappelijk (jaar) programma

Slimmer, beter en leuker samenwerken

Maatschappelijk
Bekijk de portfolio

Jezelf en je merk Klimaatpositief maken:

 1. DNA, Missie en Visie
 2. Stip en strategie
 3. Drijfveren en potentieel
 4. Medewerker op de stip
 5. Slimmer, beter en leuker samenwerken
 6. Maatschappelijk (jaar) programma

Maatschappelijk (jaar) programma

previous arrow
next arrow

Ervaringen van anderen

Martijn van Paassen

Martijn van Paassen

Man met een missie! Ik heb binnen MKB Brandstof heel intensief opgetrokken met Martijn en van dichtbij gezien hoe hij met ontembare energie en passie heeft gebouwd aan de cultuur, het vormgeven van de organisatie en het uitdragen van de missie klimaatpositief.

Martijn is in staat om het beste in mensen naar boven te halen door echt naar ze te luisteren en te helpen om vanuit intrinsieke drijfveren tot prestaties te komen. Martijn is impact- en missiegedreven en kan hierin voor elke organisatie het verschil maken. Dankjewel voor onze samenwerking als ‘tandemmaatjes’, je bent een mooi mens!

Samengewerkt in de periode 2018 t/m 2021, vanuit de rol:
operationeel directeur bij MKB Brandstof

Maaike Kammerman

Maaike Kammerman

Ruim 1,5 jaar heb ik samen mogen werken met Martijn. Zijn woorden ‘Gepassioneerde mensen bereiken gave resultaten en brengen positieve energie’ kwamen volledig bij mij binnen, dat is precies wat ik zelf ook geloof. De verbinding was gelegd. Hij motiveert en daagt me uit om mijn passie en intuïtie te volgen. In balans te zijn in het hier en nu, rust te nemen en verbinding te ervaren. Zijn kijk op een Klimaat-positieve samenleving is inspirerend en holistisch. En daarmee realistisch. Samen hebben we hier verder invulling aan kunnen geven.

Liefde en aandacht voor mens, natuur en klimaat is voor iedereen een optie. Martijn is het levende voorbeeld van hoe je iedere dag een stukje kan bijdragen aan een betere wereld. Hij maakt het dichtbij, klein en concreet en laat het beginnen bij onszelf. Laat je inspireren om ook bewust en liefdevol te handelen, Martijn kan fungeren als brandstof. Dankbaar dat we elkaar hebben mogen ontmoeten en fijn dat je mijn inspiratiebron wilt blijven zijn!

Samengewerkt in de periode 2020 t/m 2021, vanuit de rollen:
senior marketeer en organisatieversterker bij MKB Brandstof.

Ester van Manen

Ester van Manen

Martijn heeft lef, visie en veel mensenkennis. Hij heeft bij MKB Brandstof gebouwd aan de bedrijfsstrategie, organisatie en cultuur. Razendsnel heeft hij zich onze werkwijze eigen gemaakt en daarna met een positieve blik sterk verbeterd. Hij nam heel MKB Brandstof mee in zijn inspirerende toekomstbeelden over het bedrijf, onze samenwerking én missie.

In gesprekken stelt Martijn zichzelf open en nodigt hij ook anderen uit datzelfde te doen. Hij is een ster in gedrag en onderlinge dynamieken. Hij creëert bewust ruimte voor gevoel en intuïtie en helpt anderen daar ook op te vertrouwen. Martijn doet graag veel voor collega's, kennissen en onbekenden, om hen in staat te stellen dat ook (meer) voor anderen te doen. Zo maakt hij de wereld stapje voor stapje mooier.

Samengewerkt in de periode 2018 t/m 2021, vanuit de rollen:
business manager en organisatieversterker bij MKB Brandstof.

Kees Huizenga

Kees Huizenga

Ik heb Martijn Raaijmakers leren kennen bij MKB Brandstof, eerst in zijn rol als teamcoach, later als directeur, en ook als CEO van de LaatBloeien Groep als geheel. Martijn heeft de organisatie met zijn inspirerende en krachtige denken en met zijn grenzeloze drive, grote stappen laten maken en ver gebracht in de ontwikkeling van visie, doelen, strategieën en acties om het gemeenschappelijke DNA te versterken en te borgen, en die te vertalen naar concrete klantproposities en verbetering van operationele processen.

Tegelijk (en als onmisbare pijler voor dat alles) was hij voortdurend bezig om collega’s te helpen hun passies te ontdekken, te ontwikkelen en voor de organisatie in te zetten. Martijn is een keiharde werker, die vol en vanuit zijn hart gaat voor wat hem te doen staat, en hij laat niet los. Bovenal is Martijn een mooi mens, een doortastende coach, en een superfijne collega.

Samengewerkt in de periode 2018 t/m 2021, vanuit de rol:
directeur bij Qorp

Patricio de Boom

Patricio de Boom

In de afgelopen 2 jaar waarin ik met Martijn heb mogen samenwerken binnen de LaatBloeien groep, heb ik Martijn leren kennen als een exceptioneel goede bestuurder en bijzonder mens. Zijn holistische kijk op ondernemen en talentontwikkeling heeft buitengewoon veel betekend voor alle entiteiten binnen de groep en voor mij en mijn team in het bijzonder.

Martijn weet vanuit een positieve energie rust en ruimte te creëren voor nieuwe ideeën, persoonlijke ontwikkeling en resultaatgericht werken. Waarbij zijn onafgebroken aandacht voor klimaatpositief ondernemen een inspiratie én lichtend voorbeeld is voor iedereen waarmee hij samenwerkt. Voor mij is Martijn een belangrijke gids (geweest) die mij heeft geholpen om vanuit intuïtief ondernemen, complexe uitdagingen te tackelen. Hiervoor en voor je vriendschap ben ik je erg dankbaar. Bij deze dan ook mijn warme aanbeveling 🙂

Samengewerkt in de periode 2019 t/m 2021, vanuit de rol:
directeur bij LaatBloeien

previous arrow
next arrow
Droom Klimaatpositief Samenleven

Wij (mijn team en ik) dromen, net als veel anderen, van een wereld waarin mensen in harmonie leven met zichzelf, elkaar én de natuur. Dat noemen wij Klimaatpositief en dat is dé drijvende kracht van waaruit wij ons steentje bijdragen aan een mooiere wereld.
Visie Klimaatpositief Ondernemen versterken

Wij (mijn team en ik) geloven dat Klimaatpositief haalbaar is voor individuen, organisaties en samenleving. Klimaatpositief begint bij jezelf, bij bewust leven en werken. Wij zien Klimaatpositief Ondernemen hierin als dé transitie-versneller en daarom versterken wij dit op volle kracht.
Missie Jou en je merk Klimaatpositief maken

Wij (mijn team en ik) bieden generaties van nu concreet handelingsperspectief om haar plek en die van haar dierbaren op deze aardbol te behouden. Wij helpen mensen én merken zo succesvol naar de goede kant van de lijn en de geschiedenis.
Ambitie Dé partner in Klimaatpositief Ondernemen

Wij (mijn team en ik) willen dé partner zijn in Klimaatpositief Ondernemen. Dat betekent dat wij als team tot de beste ontwikkelaars van mens én organisatie van ons land behoren, want wij versterken bewustwording, ontwikkeling en actie.
Kernwaarden Als waardengedreven professional leef ik de volgende waarden:
Energie Wij geven elkaar positieve energie en bruisen als collectief.
Verbinding Wij versterken verbinding: innerlijk, met anderen én de natuur.
Gemak Wij brengen opmerkelijke versnelling door eenvoud.
Resultaat Wij creëren resultaat door daadkracht, doen en aanpakken.
Communicatie Wij communiceren warm, open, eerlijk, direct en integer.
Overtuiging Gepassioneerde mensen bereiken de beste en mooiste resultaten.

Plan nu een afspraak

Tijdens een vrijblijvende kennismaking verkennen we telefonisch of online in hoeverre ik iets voor jou en/of je organisatie kan betekenen. Je kan via de knop ‘Plan afspraak’ zelf een moment hiervoor inplannen in mijn agenda. Leuk om je dan te spreken!

Categorieën: Niet gecategoriseerd