ASN Bank gaat voor Klimaatpositief

ASN Bank gaat voor Klimaatpositief

| Tijd: 3 minuten

ASN Bank wil dat al hun investeringen in 2030 netto klimaatpositief zijn. Dat betekent dat al hun investeringen samen meer broeikasgassen voorkomen dan uitstoten. 

ASN Bank wil dit bereiken door:
1. veel minder geld te steken in activiteiten die broeikasgassen uitstoten;
2. nog meer te investeren in duurzame energie en energiebesparing.

De onderliggende visie van waaruit ASN Bank handelt is:
“Het klimaat verandert, waardoor de aarde opwarmt en het weer extremer wordt. Dat veroorzaakt steeds grotere maatschappelijke problemen. Vooral de uitstoot van broeikasgassen veroorzaken klimaatverandering. Banken dragen bij aan de klimaatverandering doordat ze geld steken in activiteiten die gepaard gaan met uitstoot van broeikasgassen. Bijvoorbeeld in elektriciteitscentrales, industrie en transport.”